Нови европски пројекат подржан у оквиру Ерасмус плуса

Позив ученицима за пријаву на пројекат

Медицинска школа "Др Алекса Савић" у Прокупљу

Распоред полагања испита за ученике четвртог разреда на преквалификацији/ доквалификацији

октобарски испитни рок, школска 2022/23. година 

 Вежбе  

Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Здравствена нега интернистичких болесника

IV

MСТ

Николић Драгана – испитивач

Павловић Младен– члан

Тонић Драгана

Понедељак

24.10.2022.

9:45

Здравствена нега хируршких болесника

IV

MСТ

Станковић Слађана – испитивач

Станојевић Виолета- члан

Тонић Драгана

Уторак

25.10.2022.

13:00

Здравствена нега психијатријских болесника

IV

МСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана – члан

Тонић Драгана

 Уторак

25.10.2022.

10:00

Здравствена нега у неонатологији/ болесног детета

IV

MСТ

ПСТ

Ристић Јелена – испитивач

Драгана Стојановић – члан

Тонић Драгана

Петак

28.10.2022.

9:15

Здравствена нега/деце

Ургентна стања у медицини

 

IV

 

МСТ

ПСТ

ГАС

 

Павловић Младен – испитивач

Ристић Јелена – члан

Тонић Драгана

Петак

28.10.2022.

9:45

 НАПОМЕНА:

УЧЕНИК ЈЕ ДУЖАН ДА СА СОБОМ ПОНЕСЕ ФОРМУЛАР СА ОДРАЂЕНИМ ВЕЖБАМА НА ИСПИТ.

 

Теорија

        Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Интерна медицина

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

Манић Слађана- испитивач

Келер Ивана- члан

Тонић Драгана

Уторак

25.10.2022.

13:30

Хирургија

IV

MСТ

Марковић Јелена - испитивач

Деспотовић Марија- члан

Тонић Драгана

Понедељак

24.10.2022.

14:45

 

Педијатрија

 

IV

MСТ

ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Војиновић Ана - члан

Тонић Драгана

Уторак

25.10.2022.

15:20

Психијатрија

IV

MСТ

Миленковић Тања- испитивач

Васиљевић Јасмина- члан

Тонић Драгана

Среда

26.10.2022.

17:20

Предузетништво

IV

MСТ

Николић Драгана- испитивач

Миленковић Биљана- члан

Тонић Драгана

Уторак

25.10.2022.

11:45

Грађанско васпитање

IV

MСТ

Величковић Слађана-испитивач

Ивић Весна -члан

Тонић Драгана

Петак

28.10.2022.

12:15

Физичко васпитање

IV

MСТ

 Минић Драгослав-испитивач

Тодоровић Никола-члан

Тонић Драгана

 

Четвртак

27.10.2022.

15:20 

Енглески језик

IV

MСТ

Нешковић Милош-испитивач

Јанковић Оливер-члан

Тонић Драгана

  Понедељак

24.10.2022.

15:20

Српски језик

IV

MСТ

Васковић Марија-испитивач

Пршић Јасмина-члан

Тонић Драгана

 

Понедељак

24.10.2022.

13:20 писм.

Среда

26.10.2022.

17:20 усм.

 

Биологија

IV

MСТ

Пантић Оливера-испитивач

Спасић Весна-члан

Тонић Драгана

Петак

28.10.2022.

у 15: 30

Математика

IV

MСТ

Георгиев Јасна-испитивач

Радовановић Катарина-члан

Тонић Драгана

 Понедељак

24.10.2022.

14:30 писм.

Четвртак

27.10.2022.

15:10 усм.