Опште образовни предмети

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

Српски језик и књижевност

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Марија Васковић – испитивач

Светлана Дојчиновић – члан

Станковић Катарина

Николић Валентина

Благојевић Ана

Тонић Драгана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Милош Нешковић – испитивач

Оливер Јанковић – члан

Физичко васпитање

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Душан Мијалковић – испитивач

Никола Тодоровић - члан

Физика

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Бранислав Божиловић – испитивач

Марица Јовановић - члан

Биологија

I, II

III

MСТ,ГАС ПСТ

Драгана Коцић – испитивач

Зоран Ђорђевић - члан

Рачунарство и информатика

I, II

 

MСТ,ГАС ПСТ

Горан Благојевић- испитивач

Јасна Георгиев- члан

Ликовна култура

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Горан Ристић – испитивач

Татјана Цветановић – члан

Математика

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Јасна Георгиев- испитивач

Горан Благојевић – члан

Историја

I, II

 

MСТ,ГАС ПСТ

Миодраг Грујић – испитивач

Мирослава Пауновић - члан

Географија

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Јасмина Гавриловић – испитивач

Миодраг Грујић – члан

Музичка култура

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Татјана Цветановић – испитивач

Тања Коцић – члан

Хемија

I, II

III

МСТ, ПСТ

ГАС

Светлана Ђорђевић – испитивач

Јелена  Бејатовић – члан

Социологија

III, IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Мирослава Пауновић – испитивач

Новица Крстић – члан

Филозофија

IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Новица Крстић – испитивач

Мирослава Пауновић - члан

Устав и права грађана

IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Мирослава Пауновић – испитивач

Новица Крстић - члан

Грађанско васпитање

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Мирослава Пауновић – испитивач

Јелена Лукић - члан

Верска настава

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Даниел Јовановић – испитивач

Јасмина Пршић - члан

ВЕЖБЕ

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

Здравствена нега/деце

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Гордана Бјелић– испитивач

Никић Снежана – члан

Станковић Катарина

Прва помоћ

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Војиновић Ана – испитивач

Благојевић Ана- члан

Станковић Катарина

Здравствена

нега/деце

II

MСТ,

ГАС ПСТ

Весна Дурутовић – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Николић Валентина

Здр. нега инф. Болесника / Инфектологија

са негом

III

MСТ, ПСТ

Бјелић Гордана - испитивач

Тонић Драган – члан

Благојевић Ана

Здр.нега интернистичких болесника

III

MСТ

Павловић Младен – испитивач

Тонић Драгана – члан

Благојевић Ана

Здр.нега хир. болесника /

Хирургија са негом

III

MСТ

ГАС

Станојевић Виолета – испитивач

Томовић Јованка  – члан

Благојевић Ана

Здр.нега неуролошких болесника

III

MСТ

Миленковић Биљана – испитивач

Станимировић Ивана – члан

Благојевић Ана

Здравствена нега у гинекологији

III

MСТ

Ристић Јелена  – испитивач

Дурлевић Добрила – члан

Благојевић Ана

Педијатрија са негом

III

ГАС, ПСТ

Марјановић Милена – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Благојевић Ана

Акушерство са негом

III

ГАС

ПСТ

Стаменковић Александра- испитивач

Дурлевић Добрила - члан

Благојевић Ана

Здр.нега интернист. болесника

IV

MСТ

Николић Драгана – испитивач

Киковић Даниела – члан

Тонић Драгана

Здр.нега хируршк. болесника

IV

MСТ

Станковић Слађана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Здр.нега психијатријских болесника

IV

MСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Дечија хирург. са негом

IV

ПСТ

Никић Снежана – испитивач

Станојевић Виолета – члан

Тонић Драгана

Дечија неуропс.

са негом

IV

ПСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Педијатрија са негом

IV

MСТ, ПСТ

Ристић Јелена – испитивач

Драгана Стојановић – члан

Тонић Драгана

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Дурлевић Добрила – испитивач

Ристић Јелена - члан

Тонић Драгана

ТЕОРИЈА

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

I РАЗРЕД

Латински језик

I

MСТ,ГАС ПСТ

Марковић Милунка – испитивач

Грујић Миодраг – члан

Станковић Катарина

Анатомија и физиологија

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Јасмина Јовић- испитивач

Ана Војиновић-члан

Станковић Катарина

Здравствена нега/деце

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Бјелић Гордана – испитивач

Никић Снежана – члан

Станковић Катарина

Прва помоћ

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Војиновић Ана – испитивач

Благојевић Ана- члан

Станковић Катарина

II РАЗРЕД

Здравствена

нега/деце

II

MСТ,ГАС ПСТ

Дурутовић Весна – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Николић Валентина

Фармакологија

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Келер Ивана – испитивач

Ана Војиновић - члан

Николић Валентина

Патологија

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Келер Ивана – испитивач

Јасмина Јовић – члан

Николић Валентина

Микробиологија са епидемиолог.

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Ана Војиновић – испитивач

Ивана Келер - члан

Николић Валентина

Хигијена са здр. васпитањем

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Војиновић Ана – испитивач

Ивана Келер- испитивач

Николић Валентина

Психологија/Здравствена псих.

II

MСТ, ГАС

Николић Валентина – испитивач

Андрић Сарић Ивана – члан

Николић Валентина

Медицинска етика

II

MСТ

Крстић Новица – испитивач

Дурутовић Весна  – члан

Николић Валентина

Педијатрија са негом

II

ПСТ

Младеновић Ивица – испитивач

Петковић Весна - члан

Николић Валентина

Медицинска биохемија

II

ГАС, ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Петровић Д.Сунчица - члан

Николић Валентина

III РАЗРЕД

Здравствена нега/ деце

III

MСТ,ГАС, ПСТ

Киковић Даниела – испитивач

Стојановић Драгана – члан

Благојевић Ана

Инфектологија/

Инфект.са негом

III

MСТ, ПСТ

Петровић Д.Сунчица - испитивач

Јасмина Јовић  – члан

Благојевић Ана

Интерна медицина

III

MСТ

Петровић Д.Сунчица – испитивач

Јасмина Јовић - члан

Благојевић Ана

Хирургија / Хирург.са негом

III

MСТ, ГАС

Петровић Миодраг – испитивач

Марковић Јелена- члан

Благојевић Ана

Неурологија

III

MСТ

Чоловић Небојша – испитивач

Динић Љиљана - члан

Благојевић Ана

Педијатрија са негом

III

ГАС, ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Младеновић Ивица - члан

Благојевић Ана

Акушерство и гин. са негом

III

ПСТ

Мамонтов Александар – испитивач Ивковић Бранислав  – члан

Благојевић Ана

Акушерство са негом

III

ГАС

Мамонтов Александар – испитивач

Ивковић Бранислав – члан

Благојевић Ана

Психологија и дечија психолог.

III

ПСТ

Николић Валентина – испитивач

Андрић Сарић Ивана - члан

Благојевић Ана

Гинекологија и акуш.са негом

III

MСТ

Ивковић Бранислав – испитивач

Мамонтов Александар – члан

Благојевић Ана

IV РАЗРЕД

Здравствена нега/деце

IV

MСТ,ГАС, ПСТ

Павловић Младен – испитивач

Ристић Јелена – члан

Тонић Драгана

Интерна медицина

IV

MСТ,ГАС

Петровић Д. Сунчица – испитивач

Благојевић Ана – члан

Тонић Драгана

Хирургија

IV

MСТ

Петровић Слађан – испитивач

Марковић Јелена - члан

Тонић Драгана

Дечија хирург.

са негом

IV

ПСТ

Петровић Слађан – испитивач

Марковић Јелена - члан

Тонић Драгана

Педијатрија са негом

IV

MСТ, ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Младеновић Ивица - члан

Тонић Драгана

Медицинска биохемија

IV

ГАС, ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Војиновић Ана - члан

Тонић Драгана

Инфектологија са негом

IV

ГАС

Петровић Д.Сунчица – испитивач

Јовић Јасмина  – члан

Тонић Драгана

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Ивковић Бранислав – испитивач

Мамонтов Александар – члан

Тонић Драгана

Акушерство са негом

IV

ГАС

Мамонтов Александар – испитивач

Ивковић Бранислав - члан

Тонић Драгана

Психијатрија

IV

МСТ

Динић Љиљана – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

Дечија неуропсихијатр. са негом

IV

ПСТ

Динић Љиљана – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

Предузетништво

IV

МСТ

Николић Драгана – испитивач

Пауновић Мирослава - члан

Тонић Драгана

 


Sponzori sajta