Распоред припремне наставе за трећи разред у фебруарском испитном року, школске 2018/19. године

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  НЕУРОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

Среда,6.3.2019.

       7-10,45- педијатрија

Јелена Ристић- блок

Петак 8.3.019.

7-11,30- хирургија

Снежана Никић* блок

Понедељак, 11.3.2019.

9,15-13- неурологија

Ивана Станимировић вежбе

Четвртак,14.3.2019.

9,15-13- неурологија

Ивана Станимировић

Петак,15.3.2019.

9,15-13- неурологија

Ивана Станимировић

Уторак,19.3.2019.

7-10 Хирургија

Никић Снежана блок

 

 

 

                    ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ИНТЕРНИСТИЧКИХ БОЛЕСНИКА

Среда,13.3.2019.

7-13,45 интерно одељење

Николић Драгана

Среда,20.3.2019.

10-13,45  интерно одељење

Младен Павловић

Четвртак,21.3.2019.

10-13,45 интерно одељење

Младен Павловић

Понедељак,25.3.8019.

7-12,15 хирургија

Виолета Станојевић- блок

Уторак,26.3.2019.

7-13- хирургија

Виолета Станојевић- блок

Среда,27.3.2019.

7-11,30 интерно одељење

Николић Драгана

Четвртак,28.3.2019.

7-10,45       интерно одељење

Николић Драгана

 
Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације за школску 2018/19. годину биће од понедељка, 03.12.2018. године.
 
Заинтересовани кандидати са собом треба да понесу:

 Оригинале или оверене фотокопије сведочанства и дипломе завршене школе

  • Копију личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена)
  • Уплатницу на име кандидата, у сврху уписа, на износ од 3300 динара (жиро рачун 840-986666-85, позив на број 742321/1)