Промене у хромозомима су основни извор генетичке варијабилности и оне се могу сврстати у две групе:

  1. Промене у грађи хромозома,
  2. Промене у броју хромозома.
Опширније...

Sponzori sajta