banner

Отворена врата

" ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА"
САРАДЊА РОДИТЕЉА СА НАСТАВНИЦИМА И ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДАН И ВРЕМЕ

Васковић Марија

Уторак 1540- 1640

Радмановић Биљана

 

Анђелковић Драгица

Понедељак 1350 - 1450

Пршић Јасмина

Понедељак 1300 - 1340

Ивић Весна

Петак 1725 - 1815

Нешковић Милош

Четвртак 1435 - 1455

Јанковић Оливер

Среда 1435 - 1455

Марјановић Јелена

Уторак 1445 - 1630

Тасковић Војкан

 

Марковић Милунка

Среда 1300 - 1350

Станојевић Саша

Понедељак 1435 - 1455

Минић Драгослав

Понедељак 1435 - 1455

Дељанин Катарина

Понедељак / уторак 1300 - 1455

Георгиев Јасна

Четвртак 1730

Благојевић Горан

Среда  1435 - 1500

Весић Обрад

Среда1300  - 1700

Јовановић Марица

Среда 1300  - 1730

Божиловић Бранислав

Среда 1200  - 1300

Миленковић Миланка

Четвртак 1635

Лукић Небојша

Среда 1435 - 1455

Ивановић Љиљана

Среда 1330  - 1600

Коцић Драгана

Среда 1330  - 1430

Коковић Оливера

Четвртак 1300 - 1450

Грујић Миодраг

Среда1500  - 1815

Николић Валентина

Среда 1435 - 1455

Пауновић Мирослава

Среда 1435 - 1455

Крстић Новица

 

Цветановић Татјана

 

Ристић Горан

Понедељак 1435 - 1455

Величковић Владанка

Петак 1500 - 1530

Војиновић Ана

Понедељак 1435 - 1455

Келер Ивана

Уторак 1435 - 1455

Петровић-Дуњић Сунчица

Понедељак 1435 - 1455

Бјелић Гордана

Петак 1030

Дурутовић Весна

Понедељак 1130 - 1230

Тонић Драгана

Петак 1300

Павловић Младен

Четвртак 1300 - 1430

Грујовић Љиљана

Среда 1330 - 1355

Станојевић Виолета

Четвртак 1000 - 1430

Кричак Слађана

Среда 1130 - 1300

Тонић Драган

Четвртак 1130 - 1400

Стаменковић Александра

 

Стојиљковић Драгана

 

Дурлевић Добрила

Четвртак 1000 - 1130

Станковић Слађана

Среда 1230

Ристић Јелена

Среда 1100 - 1400

Стојановић Драгана

 

Николић Драгана

Понедељак 1130 - 1345

Васиљевић Братислав

 

Петровић Миодраг

 

Петровић Слађан

 

Крџић Славица

 

Петковић Весна

Уторак 1435

Младеновић Ивица

 

Златановић Снежана

 

Јовић Зоран

 

Љумовић Биљана

Понедељак 1435 - 1500

Мамонтов Александар

 

Ивковић Бранислав

 

Јовановић Снежана

Среда 1420 - 1450

Јовановић Зоран

 

Јовановић Данијел

 

Томовић Јованка

Понедељак 1000 - 1130

Киковић Даниела

Среда 1130 - 1215

Симоновић Анкица

Среда 1130 - 1300