banner

Фонд часова

Медицинска школа "Др Алекса Савић" Прокупље
Ванредни ученици - ФОНД ЧАСОВА ВЕЖБИ И БЛОК НАСТАВЕ - 50%
 
Профил : МСТ - Медицинска сестра техничар - до школске 2017/18. године
Разред I година II година III година IV година
Анатомија и физиологија 14 часова вежби / / /
Здравствена нега 18 часова вежби
35 часова вежби
30 часова блока
15 часова блока 30 часова блока
Прва помоћ 30 часова блока / / /
Инфектологија са негом / / 35 часова вежби /
Интерна медицина са негом / / 53 часова вежби
30 часова вежби
15 часова блока
Неуропсихијатрија са негом / /
18 часова вежби
15 часова блока
/
Хирургија са негом / / 70 часова вежби
30 часова вежби
15 часова блока
Педијатрија са негом / / 15 часова вежби
 Гинекологија и акушерство са негом  / / 15 часова вежби
 
Профил : МСТ - Медицинска сестра техничар - од школске 2017/18. године
Разред I година II година III година IV година
Анатомија и физиологија 14 часова вежби / / /
Латински језик 7 часова вежби  /  /
Здравствена нега 34 часова вежби
53 часова вежби
30 часова блока
15 часова блока 30 часова блока
Прва помоћ 30 часова блока / / /
Инфектологија са негом / /
15 часова вежби
15 часова блока
/
Интерна медицина са негом / /
30 часова вежби
15 часова блока
45 часова вежби
15 часова блока
Неуропсихијатрија са негом / / 15 часова вежби
15 часова блока
15 часова вежби
15 часова блока
Хирургија са негом / /
45 часова вежби
15 часова блока
45 часова вежби
15 часова блока
Педијатрија са негом / / 15 часова вежби
 Гинекологија са негом  / /
15 часова вежби
15 часова блока 
15 часова вежби
Акушерство     15 часова блока
Промоција здравља / / 15 часова блока
Ургентна стања у медицини / / /
15 часова вежби
15 часова блока
Неонатологија са негом  /
30 часова вежби
15 часова блока
Предузетништво / / / 30 часова вежби

 

Профил : ПСТ - Педијатријска сестра техничар
Разред I година II година III година IV година
Анатомија и физиологија 14 часова вежби / / /
Здравствена нега деце 18 часова вежби
53 часова вежби
15 часова блока
15 часова блока 30 часова блока
Прва помоћ 30 часова блока / / /
Инфектологија са негом / / 35 часова вежби /
Педијатрија са негом /
15 часова блока
70 часова вежби
15 часова блока
75 часова вежби
15 часова блока
Дечја нуропсихијатрија са негом / / / 30 часова вежби
Дечја хирургија са негом   / / /
45 часова вежби
15 часова блока
 Акушерство и гинекологија са нефом  / /  18 часова вежби /
 
Профил : ГАС- Гинеколошко акушерска сестра
Разред I година II година III година IV година
         Анатомија и физиологија          14 часова вежби / / /
Здравствена нега 18 часова вежби
35 часова вежби
30 часова блока
15 часова блока 15 часова блока
Прва помоћ 30 часова / 35 часова вежби /
Педијатрија са негом / / / /
Акушерство са негом / /
70 часова вежби
15 часова блока
60 часова вежби
30 часова блока
Гинекологија са негом / / / 45 часова вежби
Хирургија са негом / / 35 часова вежби /
Инфектологија са негом / / / 15 часова блока

 ЦЕНА КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ ПО ЧАСУ ЈЕ 120 РСД