banner

Документација за ванредне ученике

Од документације за ванредно школовање потребно вам је следеће:

  • Оверене фотокопије сведочанства и дипломе завршене школе
  • Копија личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена)