banner

Пријемна процедура

 У срењу школу могу да се упишу сви они који су завршили основну школу. За упис у средњу школу у својству редовног ученика не смеш бити старији од 17 година, али и ако си старији, можеш  да се школујеш ванредно.

 Критеријуми за упис

Да ли ћеш бити уписан у жељену школу зависи од два фактора: броја бодова које си сакупио на основу успеха у основној школи, на завршном испиту и на такмичењима, и броја расположивих места у школи коју намераваш да упишеш. Успех у основној школи носи највише 60 бодова, завршни испит (мала матура) до 40, а за награде на такмичењима можеш добити по 20 бодова по предмету, с тим што се рачунају само такмичења у осмом разреду. Дакле, ако можеш да се похвалиш неком наградом, из основне школе можеш изаћи са највише 100 бодова.

Бодови на основу успеха у основној школи: Рачунају се тако што се саберу просечне оцене из шестог, седмог и осмог разреда (заокружене на две децимале) и тај збир помножи са четтри.

Бодови на основу завршног испита: Реч је о писменим тестовима који се полажу у основној школи, и то на језику на којем се ученик школовао. пре увођења завршног испита постојао јхе квалификациони испит који су полагали само они који су желели да упишу шетворогодишњу школу. Сада завршни испит полажу сви свршени основци.

Бодови на основу награда: Ако си освојио неку од прва три места у појединачној конкуренцији на међународним или званичним републичким такмичењима из 12 школских предмета, можеш да рачунаш на додатне бодове. За међународне успехе, за прво место добија се 20 бодова, за друг 18, а за треће 14 бодова. За успех на републичким такмичењима добија се 8 бодова за прво, 6 за друго, односно 4 за треће место. уколико је ученик освојио више награда из неког предмета, рачуна се само она која носи највише бодова. Ако је успехе постизао из више предмета, сабирају се бодови за све предмете.

Када више кандидата има исти број бодова, предност имају носиоци дипломе "Вук Вараџић", затим кандидати који су освајали награде на такмичењима, па они који су сакупили већи број поена на завршном испиту.

Процедура уписа

Министарство просвете сваке године, до 1 маја, расписује заједнички конкурс за упис у све државне школе, у облику брошуре која се купује у књижарама. Тај конкурс садржи шифре школа и "образовних профила", то јест, занимања, које ће бити потребне касније у процедури уписа, и календар уписа, односно податке о томе ког се датума шта дешава.

У твојој основној школи  даће ти да попуниш пријаву за полагање завршног испита. када дође време за полагање, једног дана полаже се један предмет, а следећег други. Када резултати буду објављени, моћи ћеш тачно да израчунаш колико имаш бодова.

Следећи корак јесте попуњавање "листе жеља", тј. списка од 20 школа и занимања које би желео да упишеш. То се такође ради у основној школи. Редослед којим попуњаваш листу је важан, јер ће те распоредити у прву школу са списка за коју будеш имао довољно бодова.

Потребна документација

На крају, кад у твојој основној школи објаве списак са подацима које где распоређен, остаје само да се однесу документа у будућу средњу школу. Потребно је:

  • попуњен образац пријаве за упис у средњу школу,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанство о завршеној основној школи,
  • уверење о положеном завршном испиту,
  • сведочанства последња три разреда основне школе,
  • дипломе о освојеним наградама,
  • лекарско уверење за упис у средњу школу.