banner

Документација за упис у први разред

  • попуњен образац пријаве за упис у средњу школу,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанство о завршеној основној школи,
  • уверење о положеном завршном испиту,
  • сведочанства последња три разреда основне школе,
  • дипломе о освојеним наградама,
  • лекарско уверење за упис у средњу школу.