Испити за ванредне ученике

За све потребне информације, обратите се референту за рад са ванредним ученицима на број телефона 027/324-462.
Распоред испита

Медицинска школа

др Алекса Савић

О др Алекси Савићу

Ванредно школовање

Уколико желите да промените свој образовни профил, код нас можете да извршите преквалификацију за неко од медицинских занимања уз полагање разлике стручних и допунских предмета који се одређују на основу процене стручних лица. На располагању Вам је и доквалификација за неко од медицинских занимања ако сте завршили трећи степен средње школе.
Упис
Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ПРВИ разред, школска 2018/19. године
 

АНАТОМИЈА  - II група

Уторак,15.1.2019.

10,00-13,00            кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак,22.1.2019.

12,15-16,35         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак29.1.2019.

13,50-18,15         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Четвртак,31.1.2019

13,00-14,30     кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Ученици:

Миладиновић Никола

Петровић Александра

Нешић Јована                              

Раичевић Петар

Станковић Магдалена                                            

Димитријевић Милена

Петровић Сандра                                                     

Крстовић Милутин

Миладиновић Тамара                                           

Јоцић Јована

Јевтић Тања

Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПРВА ГРУПА

Петак,11.1.2019.

7,00-13,15   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,14.1.2019.

7-11,30  кабинет

Снежана Никић

Уторак,15.1.2019.

7-10   кабинет

Снежана Никић

Петак,18.1.2019.

7,00-14,45   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,21.1.2019.

7-11,30   кабинет

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ – ПРВА ГРУПА

Петак,28.12.2018.

9-14,30

 Ана Благојевић

Четвртак,10.1.2019.

9-14,30

Ана Благојевић

С убота,12.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Четвртак 17.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Ученици:

Антанасковић Магдалена

Минић Радмила

Матић Јелена

Биљана Ђедовић

Јовановић Александра

Миладиновић Никола

Нешић Јована

Станковић Магдалена

Петровић Сандра

Миладиновић Тамара

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ДРУГА ГРУПА

Среда,9.1.2019.

13- 17,30    кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,10.1.2019.

7-12,15   кабинет

Драгана Тонић

Субота,12,1.2019.

7-12,15   

Драгана Тонић

Уторак15.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

Среда,16.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

ПРВА ПОМОЋ  – ДРУГА ГРУПА

27.12.2018.

10-13

Ана Војиновић

14.1.2019.

           10-14,30

Ана Војиновић

17.1.2019.

10-13

Ана Војиновић

21.1.2019.

10-14,30

Ана Војиновић

24.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

31.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

Ученици:

Јевтић Тања

 Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

Петровић Александра

Раичевић Петар

Димитријевић Милена

Крстовић Милутин

Јоцић Јована

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТРЕЋА ГРУПА

Уторак,22.1.2019.

7-10    кабинет

Снежана Никић

Среда,23.1.2019.

7-13   кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,24,1.2019.

7-11,30   

Драгана Тонић

Субота.26.1.2019.

7-11,30

Драгана Тонић

Понедељак,28.1.2019.

7-11,30

Снежана Никић

Уторак, 29.1.2019.

7-10

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ - ТРЕЋА ГРУПА

Уторак, 15.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак 17.1.2019,

10-15,15  кабинет

Бјелић Гордана

Субота 26.1.2019.

7-12,15  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак, 31.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Ученици:

Милић Милица

Страхинић Божидар

Лукић Катарина

Кривокапић Александра

Огњановић Мариан

Тошић Петар

Љумовић Јелена

Михајловић Милан

Јовић Светлана

ОБАВЕЗНА УНИФОРМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ДРУГИ разред, школска 2018/19. године
 
 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Датум

Време и место

Наставник

Понедељак, 24.12.2018.

7-12,15, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,26.12.2018.

11,30-16,45, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Четвртак,27.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Петак, 28.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Среда ,9.1.2019.

8,15-13,30, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Четвртак, 10.1.2019.

11,15-13,00, блок. гинекологија

Добрила Дурлевић

Петак,11.1.2019.

7-10,45 блок неурологија

Станимировић Ивана

Уторак 15.1.2019.

7-11,45 вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,16.1.2019.

11,30-16, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Петак,18.1.2019.

7-10,45, блок, неурологија

Станимировић Ивана

Субота,19.1.2019.

7-14,30, вежбе, кабинет

Драгана Тонић

Понедељак,21.1.2019.

7-12,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

8,15-11,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Понедељак,28.1.2019.

7-13, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

 
 
Медицинска школа "Др Алекса Савић" Прокупље
Обавештење о припремној настави за ванредне ученике четвртог разреда
 

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Датум

Време

Наставник

Понедељак,4.3.2019.

 10-16,45  школа

Драгана Николић

Уторак,5.3.2019.

10-15,15 

Четвртак, 7.3.2019.

7-11,30

Петак,8.3.2019.

12-15,15

 

УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ

Датум

Време

Наставник

Петак,1.2.2019

9-14,15 кабинет теорија

Драган Тонић

Субота 2.2.2019.

8-12,30 кабинет теорија

Понедељак,18.2.2019.

7-12,15  ургентно  вежбе

Гордана Бјелић

 

Уторак, 19.2.2019.

7-13 ургентно вежбе

                                  ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ИНТЕРНИСТИЧКИХ БОЛЕСНИКА

Четвртак,24.1.2019.

7--13 блок

 Андријана Велимировић

Понедељак, 28.1.2019.

7-12,15 блок

 Среда,20.02.2019    

10-15.15  вежбе

Младен Павловић

Петак,22.02.2019.    

7-13    вежбе

Младен Павловић

Понедељак,25.02 .2019.      

7-13     вежбе

Младен Павловић

Среда,27.02.2019.

10-15,15   вежбе

Младен Павловић

Субота,9.2.2019.

7-12,15  вежбе

Јованка Томовић

Субота, 16.2.2019.

7-13 вежбе

Јованка Томовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  У  НЕОНАТОЛОГИЈИ

Среда,16.1.2019.

7-12,15 вежбе

 

Јелена Ристић

Четвртак,17.1.2019.

7-13 вежбе

Среда,23.1.2019.

7-12,15 вежбе

Уторак,29.1.2019.

7-13 вежбе

Понедељак 21.1.2019.

13 -15,15 блок

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

12,15 -14,30 блок

Понедељак,28.1.2019.

12,15-14,30 блок

Среда,30.1.2019.

12,30-17 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ХИРУРШКИХ БОЛЕСНИКА БОЛЕСНИКА

Понедељак,14.1.2019.

7-12,15 вежбе хирургија

 

Виолета Станојевић

 

Уторак,15.1.2019.

7-12,15 вежбе

Субота, 19.1.2019.

7-13  вежбе

Понедељак,21.1.2019.

7-13 вежбе  ортопедија

Слађана Станковић

Петак, 25.1.2019.

7-13 вежбе

 Виолета Станојевић

Среда,30.1.2019.

7-12,15 блок

 

Слађана Станковић

 

Четвртак, 31.1.2019.

7-12,15  вежбе

Четвртак,28.2.2019.

7-13 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПСИХИЈАТРИЈСКИХ  БОЛЕСНИКА

 Четвртак 14.02.2019.

7-12,12  

 

Ивана Станимировић

 

 Петак 15.02.2019.

7-13 

Четвртак, 21.2.2019.

7-12,15  вежбе  НПХ

 

Биљана Миленковић

Уторак 26.2.2019,

7-13 вежбе

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о полагању матурског испита у фебруарском року, школска 2018/19. године
 
Пријава матурског - 24.01.2019. године 
Полагање теста - 28.01.2019. године
Здравствена нега - 29.01.2019. године
Медицинска школа „Др Алекса Савић“ Прокупље
Пријава испита у фебруарском испитном року, школске 2018/19. године
 
 
 
Први разред - четвртак, 14.02.2019. године, од 10.00 - 12.00 часова
Други разред - четвртак, 21.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Трећи разред - четвртак 28.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Четврти разред - четвртак 07.03.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова 
 

 

 

INFORMATIKA - Vrste softvera i osnovni elementi Windows-a

Softver i njegova podela

Softver podrazumeva sve vrste računarskih programa. Bez softvera, hardver nije ništa drugo osim mašinerije.

Softver se može podeliti u tri kategorije:

 • Operativni sistem
 • Sistemski softver
 • Aplikacioni softver

Operativni sistem

 

Operativni system ima za ulogu da “oživi” hardver, odnosno, prepozna komponente i poveže ih u funkcionalnu celinu. Operativni sistem je prisutan na svakom računaru i izvršava veliki broj zadataka koji nisu vidljivi krajnjem korisniku.

Operativni sistem ima tri glavne funkcije:

 • kontrola procesa;
 • upravljanje memorijom i
 • upravljanje perifernim uređajima.

 Do sada je razvijeno nekoliko generacija operativnih sistema:

 MS DOS

Prvi operativni sistem koji nije imao GUI već crni ekran sa crticom u gornjem levom uglu. Crtica je bila znak da računar radi. U ovom okruženju su bile moguće najprostije akcije (pisanje I računanje).

 • Mac OS (Mac – Macintosh) 

Prvi operativni sistem koji ima GUI (graphical user interface - grafičko korisnički interfejs). GUI predstavlja elemente (ikonice, pozadinu..) na ekranu pomoću kojih korisnik komunicira sa računarom. MAC OS se instalira isključivo na APPLE uređajima.

 •  Windows

 Operativni sistem se koristi na svim uređajima koji nisu APPLE. Nastao nakon MAC OS-a I takođe ima GUI.

 •  Unix

 Instalira se na server računarima gde programeri mogu da koriste računar pomoču komandi koje sami osmišljavaju. Koristi se radi povećane sigurnosti računara. 

 • Linux 

Platforma Unixa koja može da se instalira na privatnim računarima. 

Sistemski softver

Instaliraju se nakon operativnog sistema a služe za održavanje rada sistema i ispravljanje grešaka koje operativni sistem nije odradio. Ovi programi rade u pozadini bez našeg znanja ili na našu komandu za potrebe rada računara. To su:

 •  Rezervna kopija i vraćanje podataka (Backup and Restore) koji pravi duplikate najvažnijih fajlova i vraća ih u sistem kada je to potrebno.
 • Kompresija fajlova smanjuje potrebnu količinu prostora za čuvanje datoteke
 • Defragmenter diska koji reorganizuje podatke na hard disku radi bržeg pristupa.
 • Drajveri kojima se instaliraju dodate komponente
 • Antivirusi

 Aplikativni softver

 

Ovde spadaju svi program koje korisnik sam instalira radi obavljanja svojih zadataka ili za zabavu. 

 • Programi za obradu teksta npr. MS Word
 • Programi za rad sa tabelama npr. MS Excel
 • Programi za rad sa bazama podataka npr. MS Access
 • Programi za obradu crteža npr. AutoCAD, MS Visio
 • Programi za obradu slika npr. Adobe Photoshop
 • Programi za animaciju npr. Macromedia FLASH
 • Programi za izradu Web prezentacija npr. Macromedia Dreamweaver
 • Programi za obradu zvuka npr. Guitar PRO
 • Programi za proračune u nauci i tehnici (gradjevinarstvo,automobilska industrija...)
 • Igre 

Maliciozni softver

Maliciozni softver, ili skraćeno malver (malware), je softver koji je dizajniran da se smesti u kompjuterski sistem, bez informisanja i pristanka njegovog vlasnika. Ovo je opšti termin koji koriste stručnjaci da opišu različite oblike neprijateljskog, nametljivog, ili dosadnog softvera ili programskog koda. Izraz "kompjuterski virus" je izraz koji se koristi za sve tipove malicioznog softvera kao i prave viruse. 

Odluka da li će se softver smatrati malicioznim, tj. zlonamernim, se zasniva na nameri njegovog tvorca. U ovu grupu spadaju: 

 • kompjuterski virusi

Virusom se smatra skriveni maliciozni računarski program čija je funkcija namerno ometanje i/ili promena rada računara bez dopuštenja ili znanja korisnika. Ovaj softver često briše podatke bez našeg znanja. Sam traži mesto gde će se proširiti (na druge podatke ili kroz fleševe na druge računare) I samostalno se izvršava.

 • crvi (worms) 

Crvi se šire kroz mrežu I stalno se umnožavaju čime zauzimaju memoriju računara I dovode do toga da računar koči. 

 •  Trojanci

Naziv trojanski konj nastao je po poznatoj priči u grčkoj mitologiji o osvajanju grada Troje zloupotrebom poverenja. Trojanske konje korisnici dobijaju svojevoljnim instaliranjem ilegalnih programa koje nalaze na internetu.  Oni koriste metodu lažnog predstavljanja kao neki korisni ili poželjni program (npr. program za crtanje) a kad ih korisnik pokrene, ponekad zajedno s očekivanom funkcijom, u pozadini provode i neželjene aktivnosti bez korisnikovog znanja. To su najčešće krađa lozinki i drugih osetljivih podataka, ali i instaliranje drugog štetnog softvera, korišćenje zaraženog računara za automatsko slanje spam poruka, brisanje ili izmeenjivanje datoteka itd.

 • softver koji tajno prati korisnika (spyware)
 • izmenjeni reklamni softver (adware)

 Sa gledišta autorskih prava na tržištu se mogu naći programi koji su:

 • Vlasništvo proizvođača gde korisnik plaćanjem softvera kupuje licencu (dozvolu) za korišćenje programa.
 • Probni (TRIAL verzije) koji se daju na besplatnu upotrebu na određen rok (30- 45 -60 dana) da bi zainteresovani korisnici mogli da ih isprobaju. Posle isteka tog vremena korisnik mora da kupi licencu ako želi da nastavi da koristi program.
 • Besplatni od strane proizvođača.

Osnovni elementi Windows operativnog sistema

 

Radna površina je izgled monitora koji se pojavljuje nakon podizanja operativnog sistema. Na njoj se odvija celokupni rad u Windows-u. Na ovoj površini se postavljaju ikonice, koje predstavljaju prečice, foldere ili datoteke.

Na dnu radne površine se nalazi traka zadataka (taskbar) na kojoj se, levo, nalazi dugme start a desno sat, jezik informacije o antivirusu I zvuku. 

Ikona ili ikonica je sličica koja grafički prikazuje neki od Windows objekata (programa, datoteke, fascikle, prečice). Tri osnovne sistemske ikonice koje se postavljaju nakon reinstalacije računara su : My Document, My Computer, Recycle Bin.

Folder je prostor na hard disku koji ima svoje ime i u kome su smeštene datoteke ili drugi folderi. 

Folderi se formiraju po principu stabla, odnosno uređeni su hijerarhijski. 

/ - slash

\ - backslash

primer za hijerarhijsku organizaciju foldera: D:\\VEZBE\Word\Prva_vezba.docx

Prečica do foldera ili datoteke sadrži samo put do foldera ili datoteke. Znači, prečica do dokumenta Prva_vezba.docx sadržala bi samo ovaj tekst - D:\\VEZBE\Word\Prva_vezba.docx.

Datoteta je svaki fajl, odnosno podatak u računaru koji se otvara pomoću odgovarajućeg programa. Svaki podatak ima ime i ekstenziju. Ime možemo da promenimo a ekstenziju ne, jer se ona automatski dodaje. Ekstenzija predstavlja tip datoteke.

Primere ekstenzija možete pogledati OVDE. Neophodno je da znate po 2 za AUDIO, VIDEO I SLIKU.