Испити за ванредне ученике

За све потребне информације, обратите се референту за рад са ванредним ученицима на број телефона 027/324-462.
Распоред испита

Медицинска школа

др Алекса Савић

О др Алекси Савићу

Ванредно школовање

Уколико желите да промените свој образовни профил, код нас можете да извршите преквалификацију за неко од медицинских занимања уз полагање разлике стручних и допунских предмета који се одређују на основу процене стручних лица. На располагању Вам је и доквалификација за неко од медицинских занимања ако сте завршили трећи степен средње школе.
Упис
Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ПРВИ разред, школска 2018/19. године
 

АНАТОМИЈА  - II група

Уторак,15.1.2019.

10,00-13,00            кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак,22.1.2019.

12,15-16,35         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак29.1.2019.

13,50-18,15         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Четвртак,31.1.2019

13,00-14,30     кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Ученици:

Миладиновић Никола

Петровић Александра

Нешић Јована                              

Раичевић Петар

Станковић Магдалена                                            

Димитријевић Милена

Петровић Сандра                                                     

Крстовић Милутин

Миладиновић Тамара                                           

Јоцић Јована

Јевтић Тања

Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПРВА ГРУПА

Петак,11.1.2019.

7,00-13,15   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,14.1.2019.

7-11,30  кабинет

Снежана Никић

Уторак,15.1.2019.

7-10   кабинет

Снежана Никић

Петак,18.1.2019.

7,00-14,45   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,21.1.2019.

7-11,30   кабинет

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ – ПРВА ГРУПА

Петак,28.12.2018.

9-14,30

 Ана Благојевић

Четвртак,10.1.2019.

9-14,30

Ана Благојевић

С убота,12.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Четвртак 17.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Ученици:

Антанасковић Магдалена

Минић Радмила

Матић Јелена

Биљана Ђедовић

Јовановић Александра

Миладиновић Никола

Нешић Јована

Станковић Магдалена

Петровић Сандра

Миладиновић Тамара

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ДРУГА ГРУПА

Среда,9.1.2019.

13- 17,30    кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,10.1.2019.

7-12,15   кабинет

Драгана Тонић

Субота,12,1.2019.

7-12,15   

Драгана Тонић

Уторак15.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

Среда,16.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

ПРВА ПОМОЋ  – ДРУГА ГРУПА

27.12.2018.

10-13

Ана Војиновић

14.1.2019.

           10-14,30

Ана Војиновић

17.1.2019.

10-13

Ана Војиновић

21.1.2019.

10-14,30

Ана Војиновић

24.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

31.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

Ученици:

Јевтић Тања

 Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

Петровић Александра

Раичевић Петар

Димитријевић Милена

Крстовић Милутин

Јоцић Јована

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТРЕЋА ГРУПА

Уторак,22.1.2019.

7-10    кабинет

Снежана Никић

Среда,23.1.2019.

7-13   кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,24,1.2019.

7-11,30   

Драгана Тонић

Субота.26.1.2019.

7-11,30

Драгана Тонић

Понедељак,28.1.2019.

7-11,30

Снежана Никић

Уторак, 29.1.2019.

7-10

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ - ТРЕЋА ГРУПА

Уторак, 15.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак 17.1.2019,

10-15,15  кабинет

Бјелић Гордана

Субота 26.1.2019.

7-12,15  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак, 31.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Ученици:

Милић Милица

Страхинић Божидар

Лукић Катарина

Кривокапић Александра

Огњановић Мариан

Тошић Петар

Љумовић Јелена

Михајловић Милан

Јовић Светлана

ОБАВЕЗНА УНИФОРМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ДРУГИ разред, школска 2018/19. године
 
 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Датум

Време и место

Наставник

Понедељак, 24.12.2018.

7-12,15, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,26.12.2018.

11,30-16,45, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Четвртак,27.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Петак, 28.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Среда ,9.1.2019.

8,15-13,30, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Четвртак, 10.1.2019.

11,15-13,00, блок. гинекологија

Добрила Дурлевић

Петак,11.1.2019.

7-10,45 блок неурологија

Станимировић Ивана

Уторак 15.1.2019.

7-11,45 вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,16.1.2019.

11,30-16, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Петак,18.1.2019.

7-10,45, блок, неурологија

Станимировић Ивана

Субота,19.1.2019.

7-14,30, вежбе, кабинет

Драгана Тонић

Понедељак,21.1.2019.

7-12,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

8,15-11,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Понедељак,28.1.2019.

7-13, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

 
 
Медицинска школа "Др Алекса Савић" Прокупље
Обавештење о припремној настави за ванредне ученике четвртог разреда
 

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Датум

Време

Наставник

Понедељак,4.3.2019.

 10-16,45  школа

Драгана Николић

Уторак,5.3.2019.

10-15,15 

Четвртак, 7.3.2019.

7-11,30

Петак,8.3.2019.

12-15,15

 

УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ

Датум

Време

Наставник

Петак,1.2.2019

9-14,15 кабинет теорија

Драган Тонић

Субота 2.2.2019.

8-12,30 кабинет теорија

Понедељак,18.2.2019.

7-12,15  ургентно  вежбе

Гордана Бјелић

 

Уторак, 19.2.2019.

7-13 ургентно вежбе

                                  ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ИНТЕРНИСТИЧКИХ БОЛЕСНИКА

Четвртак,24.1.2019.

7--13 блок

 Андријана Велимировић

Понедељак, 28.1.2019.

7-12,15 блок

 Среда,20.02.2019    

10-15.15  вежбе

Младен Павловић

Петак,22.02.2019.    

7-13    вежбе

Младен Павловић

Понедељак,25.02 .2019.      

7-13     вежбе

Младен Павловић

Среда,27.02.2019.

10-15,15   вежбе

Младен Павловић

Субота,9.2.2019.

7-12,15  вежбе

Јованка Томовић

Субота, 16.2.2019.

7-13 вежбе

Јованка Томовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  У  НЕОНАТОЛОГИЈИ

Среда,16.1.2019.

7-12,15 вежбе

 

Јелена Ристић

Четвртак,17.1.2019.

7-13 вежбе

Среда,23.1.2019.

7-12,15 вежбе

Уторак,29.1.2019.

7-13 вежбе

Понедељак 21.1.2019.

13 -15,15 блок

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

12,15 -14,30 блок

Понедељак,28.1.2019.

12,15-14,30 блок

Среда,30.1.2019.

12,30-17 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ХИРУРШКИХ БОЛЕСНИКА БОЛЕСНИКА

Понедељак,14.1.2019.

7-12,15 вежбе хирургија

 

Виолета Станојевић

 

Уторак,15.1.2019.

7-12,15 вежбе

Субота, 19.1.2019.

7-13  вежбе

Понедељак,21.1.2019.

7-13 вежбе  ортопедија

Слађана Станковић

Петак, 25.1.2019.

7-13 вежбе

 Виолета Станојевић

Среда,30.1.2019.

7-12,15 блок

 

Слађана Станковић

 

Четвртак, 31.1.2019.

7-12,15  вежбе

Четвртак,28.2.2019.

7-13 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПСИХИЈАТРИЈСКИХ  БОЛЕСНИКА

 Четвртак 14.02.2019.

7-12,12  

 

Ивана Станимировић

 

 Петак 15.02.2019.

7-13 

Четвртак, 21.2.2019.

7-12,15  вежбе  НПХ

 

Биљана Миленковић

Уторак 26.2.2019,

7-13 вежбе

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о полагању матурског испита у фебруарском року, школска 2018/19. године
 
Пријава матурског - 24.01.2019. године 
Полагање теста - 28.01.2019. године
Здравствена нега - 29.01.2019. године
Медицинска школа „Др Алекса Савић“ Прокупље
Пријава испита у фебруарском испитном року, школске 2018/19. године
 
 
 
Први разред - четвртак, 14.02.2019. године, од 10.00 - 12.00 часова
Други разред - четвртак, 21.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Трећи разред - четвртак 28.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Четврти разред - четвртак 07.03.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова 
 

 

 

INFORMATIKA - Spoljna memorija, ulazni i izlazni uređaji

Jedinice spoljne memorije

Jedinice spoljne memorije se koriste za čuvanje programa i podataka kada je računar ugašen. Tu snimamo podatke (filmove, muziku, slike, dokumenta) i svojevoljno ih brišemo.Tu se takođe snimaju i programi koje instaliramo. Najpoznatije jedinice spoljne memorije su: Hard disk, CD/DVD, USB flash i memorijska kartica.

Hard disk (HDD – Hard Disk Drive)

Hard disk se povezuje sa kontrolerima, direktno na matičnu ploču. Njegov kapacitet je mnogo veći od kapaciteta memorije unutrašnje memorije (125GB, 250GB, 500GB, 1TB). Nalazi se u tvrdom oklopu kako bi naši podaci ostali neoštećeni usled fizičkog udara. Postoji i prenosivi (portable) hard disk koji se povezuje na USB port.

Hard disk se sastoji od namagnetisanih ploča nanizanih na nosač (osovinu). Svaka ploča je presvučena magnetnim slojem i sa obe strane čuva podatke. Podaci se na hard disku čuvaju i čitaju pomoću aktuatora (upisno – čitajuće glave). Kada se podatak čuva/ čita, aktuator priđe ploči, ploča se okrene tako da prazno mesto (ako se podatak čuva) ili podatak (ako se podatak čita) nađe ispod aktuatora. Nakon toga, podaci se prenose preko aktuatora magistralama.

Podaci su na hard disku organizovani u sektore i staze.

download

 

CD/DVD

CD/DVD je optički disk na kom se čuvaju (režu) podaci. Ovaj medijum za čuvanje se podataka se sve više menja USB flash memorijom.

CD ima memoriju od 700 MB, dok DVD ima memoriju od 4,7 GB.

Podaci se na CD/DVD-u snimaju pomoću laserske tehnologije, gde se oštečuje površina diska koji se kasnije prepoznaju kao podaci.

Najčešće vrste CD/DVD diskova su:

 • CD/DVD – R čija se površina oštećuje trajno i ti podaci se ne mogu menjati
 • CD/DVD – RW čija površina može nekoliko puta da se ošteti i „ispravi“ tj. podaci mogu nekoliko puta da se narežu
 • CD/DVD – ROM sadrže podatke koje možemo samo da koristimo

Ulazni uređaji

Ulazni uređaji se koriste za unos podataka u računar. Najpoznatiji su miš i tastatura dok se koriste kao ulazni uređaji i mikrofon, skener, fotoaparat..

 Miš

Koristi se za izbor objekata na ekranu. Postoje:

 • mehanički
 • optički
 • laserski
 • touchpad
 • joystick

Mehanički miš ima kuglicu koja se rotira pri pomeranju miša. Uz kuglicu se nalaze dva senzora koja registruju pokrete miša i to prenose kao signal koji se prikazuje kao pomeraj kursora na ekranu. Kroz šupljine koje se nalaze oko kuglice je ulazila prljavšina sa podloge pa su senzori često davali pogrešan signal.

Optički miš sadrži diodu koja je vidljiva golim okom. Dioda baca snop svetlosti koji se odbija o podlogu i ugao te svetlosti se projektuje kao omeraj kursora na ekranu. Svetlost se takođe može videti golim okom ako miš okrenemo ka nama.

Laserski miš prikazuje kursor na ekranu ako što se meri brzina kojom se laser odbija od podlogu. Svetlost lasera nije vidljiva kada pogledamo donju stranu miša.

Touchpad je miš na prenosivim računarima. Predstavlja polje osetljivo na dodir, čijim pritiskom se prenosi kursor na ekranu.

Joystick je vrsta miša koja se koristi za igrice, svaki taster predstavlja određenu akciju na ekranu.

Tastatura

Tastaturom unosimo tekst i znakove u računar. Pritiskom određenog tastera na tastaturi aktivira se magistrala koja prenosi taj podatak preko matične ploče do monitora.

keyboard

Pogledajte šta se nalazi unutar tastature.

 

 Izlazni uređaji

Izlazni uređaji služe za prikaz podataka iz računara. Najčešći su monitori i štampači.

Monitori

Postoje:

 • CRT monitori
 • LED monitori
 • LCD monitori
 • Plazma monitori

CRT monitori daju sliku tako što mlaz elektrona udara u zadnji deo ekrana, svaki elektron udarom zasvetli. Ovi monitori su  zračili i bili glomazni.

LED monitori imaju mrežu sitnih dioda. U zavisnosti od primljenog signala, svaka dioda zasvetli odgovarajućim intezitetom svetla čime se formira slika na ekranu. Slika je vidljiva iz svih uglova. 

LCD monitori sadrže tečni kristal. Čestiče kristala svojim kretanjem daju određenu boju na ekranu. Ekran je prijatan za oko, ne prikazuje tamne boje i slika nije vidljiva sa svih strana.

Plazma monitori sadrže mrežu balona punjenih gasom. Usled strujnog naboja, gas se zagreva i daje određenu boju. Ovi monitori posle određenog broja godina nemaju mogućnost da prikazuju sliku jer koncentracija gasa opada. Tehnologija izrade ovih monitora je skupa ali kvalitet slike je odličan.

Postoje dve karakteristike monitora:

Rezolucija - broj piksela po horizontali i vertikali. 

Piksel (Pixel) je jedna svetleća tačka na ekranu (jedan elektron, jedna dioda, jedna čestica kristala, jedan balon sa gasom)

Veličina ekrana - dijagonala ekrana merena u inchima. 1 inch (1") = 2,54 cm

Štampači

Matrični– najstariji, rade po principo indigo papira. Glava štampača koja sadrži iglice udara preko mastiljave trake I ostavalja trag na papiru.Nedostacisu bili bučnost I sporo štampanje.

Štampači s mlaznicama (Ink - jet) imaju rupice (cevčice) kroz koje se pod pritiskom izbacuje mastilo na papir. Nedostaci su što je mastilo izlazilo u većem ili manjem mlazu.

Laserski – imaju izvor laserskih zraka koji se uključuje osvetljava fosforescentni valjak koji je pokriven jednakim nabojem. Kad je valjak izložen laserskom zraku naboj na valjku se menja. Okretanjem valjka samo naelektrisani deo pokupi toner I prenese na papir. Prednosti su dobra brzina štampanja, dobra slika I istrajnost tonera, iako je štampač najskuplji od svih.