Испити за ванредне ученике

За све потребне информације, обратите се референту за рад са ванредним ученицима на број телефона 027/324-462.
Распоред испита

Медицинска школа

др Алекса Савић

О др Алекси Савићу

Ванредно школовање

Уколико желите да промените свој образовни профил, код нас можете да извршите преквалификацију за неко од медицинских занимања уз полагање разлике стручних и допунских предмета који се одређују на основу процене стручних лица. На располагању Вам је и доквалификација за неко од медицинских занимања ако сте завршили трећи степен средње школе.
Упис
Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ПРВИ разред, школска 2018/19. године
 

АНАТОМИЈА  - II група

Уторак,15.1.2019.

10,00-13,00            кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак,22.1.2019.

12,15-16,35         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Уторак29.1.2019.

13,50-18,15         кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Четвртак,31.1.2019

13,00-14,30     кабинет анатомије

Сунчица Дуњић Петровић

Ученици:

Миладиновић Никола

Петровић Александра

Нешић Јована                              

Раичевић Петар

Станковић Магдалена                                            

Димитријевић Милена

Петровић Сандра                                                     

Крстовић Милутин

Миладиновић Тамара                                           

Јоцић Јована

Јевтић Тања

Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПРВА ГРУПА

Петак,11.1.2019.

7,00-13,15   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,14.1.2019.

7-11,30  кабинет

Снежана Никић

Уторак,15.1.2019.

7-10   кабинет

Снежана Никић

Петак,18.1.2019.

7,00-14,45   кабинет

Снежана Никић

Понедељак,21.1.2019.

7-11,30   кабинет

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ – ПРВА ГРУПА

Петак,28.12.2018.

9-14,30

 Ана Благојевић

Четвртак,10.1.2019.

9-14,30

Ана Благојевић

С убота,12.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Четвртак 17.1.2019.

9,30-15

Ана Благојевић

Ученици:

Антанасковић Магдалена

Минић Радмила

Матић Јелена

Биљана Ђедовић

Јовановић Александра

Миладиновић Никола

Нешић Јована

Станковић Магдалена

Петровић Сандра

Миладиновић Тамара

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ДРУГА ГРУПА

Среда,9.1.2019.

13- 17,30    кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,10.1.2019.

7-12,15   кабинет

Драгана Тонић

Субота,12,1.2019.

7-12,15   

Драгана Тонић

Уторак15.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

Среда,16.1.2019.

13-18,15

Драгана Тонић

ПРВА ПОМОЋ  – ДРУГА ГРУПА

27.12.2018.

10-13

Ана Војиновић

14.1.2019.

           10-14,30

Ана Војиновић

17.1.2019.

10-13

Ана Војиновић

21.1.2019.

10-14,30

Ана Војиновић

24.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

31.1.2019.

10-13,45

Ана Војиновић

Ученици:

Јевтић Тања

 Киш Михаљ

Ракић Јовановић Наташа

Илић Анастасија

Пешић Јасмина

Петровић Александра

Раичевић Петар

Димитријевић Милена

Крстовић Милутин

Јоцић Јована

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТРЕЋА ГРУПА

Уторак,22.1.2019.

7-10    кабинет

Снежана Никић

Среда,23.1.2019.

7-13   кабинет

Драгана Тонић

Четвртак,24,1.2019.

7-11,30   

Драгана Тонић

Субота.26.1.2019.

7-11,30

Драгана Тонић

Понедељак,28.1.2019.

7-11,30

Снежана Никић

Уторак, 29.1.2019.

7-10

Снежана Никић

ПРВА ПОМОЋ - ТРЕЋА ГРУПА

Уторак, 15.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак 17.1.2019,

10-15,15  кабинет

Бјелић Гордана

Субота 26.1.2019.

7-12,15  кабинет

Бјелић Гордана

Четвртак, 31.1.2019.

7-13  кабинет

Бјелић Гордана

Ученици:

Милић Милица

Страхинић Божидар

Лукић Катарина

Кривокапић Александра

Огњановић Мариан

Тошић Петар

Љумовић Јелена

Михајловић Милан

Јовић Светлана

ОБАВЕЗНА УНИФОРМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о припремној настави за ДРУГИ разред, школска 2018/19. године
 
 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Датум

Време и место

Наставник

Понедељак, 24.12.2018.

7-12,15, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,26.12.2018.

11,30-16,45, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Четвртак,27.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Петак, 28.12.2018.

9,15-13, вежбе, кабинет

Станимировић Ивана

Среда ,9.1.2019.

8,15-13,30, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Четвртак, 10.1.2019.

11,15-13,00, блок. гинекологија

Добрила Дурлевић

Петак,11.1.2019.

7-10,45 блок неурологија

Станимировић Ивана

Уторак 15.1.2019.

7-11,45 вежбе, кабинет

Даниела Киковић

Среда,16.1.2019.

11,30-16, вежбе, кабинет

Јованка Томовић

Петак,18.1.2019.

7-10,45, блок, неурологија

Станимировић Ивана

Субота,19.1.2019.

7-14,30, вежбе, кабинет

Драгана Тонић

Понедељак,21.1.2019.

7-12,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

8,15-11,15, блок, гинекологија

Добрила Дурлевић

Понедељак,28.1.2019.

7-13, вежбе, кабинет

Даниела Киковић

 
 
Медицинска школа "Др Алекса Савић" Прокупље
Обавештење о припремној настави за ванредне ученике четвртог разреда
 

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Датум

Време

Наставник

Понедељак,4.3.2019.

 10-16,45  школа

Драгана Николић

Уторак,5.3.2019.

10-15,15 

Четвртак, 7.3.2019.

7-11,30

Петак,8.3.2019.

12-15,15

 

УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ

Датум

Време

Наставник

Петак,1.2.2019

9-14,15 кабинет теорија

Драган Тонић

Субота 2.2.2019.

8-12,30 кабинет теорија

Понедељак,18.2.2019.

7-12,15  ургентно  вежбе

Гордана Бјелић

 

Уторак, 19.2.2019.

7-13 ургентно вежбе

                                  ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ИНТЕРНИСТИЧКИХ БОЛЕСНИКА

Четвртак,24.1.2019.

7--13 блок

 Андријана Велимировић

Понедељак, 28.1.2019.

7-12,15 блок

 Среда,20.02.2019    

10-15.15  вежбе

Младен Павловић

Петак,22.02.2019.    

7-13    вежбе

Младен Павловић

Понедељак,25.02 .2019.      

7-13     вежбе

Младен Павловић

Среда,27.02.2019.

10-15,15   вежбе

Младен Павловић

Субота,9.2.2019.

7-12,15  вежбе

Јованка Томовић

Субота, 16.2.2019.

7-13 вежбе

Јованка Томовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  У  НЕОНАТОЛОГИЈИ

Среда,16.1.2019.

7-12,15 вежбе

 

Јелена Ристић

Четвртак,17.1.2019.

7-13 вежбе

Среда,23.1.2019.

7-12,15 вежбе

Уторак,29.1.2019.

7-13 вежбе

Понедељак 21.1.2019.

13 -15,15 блок

Добрила Дурлевић

Среда,23.1.2019.

12,15 -14,30 блок

Понедељак,28.1.2019.

12,15-14,30 блок

Среда,30.1.2019.

12,30-17 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ХИРУРШКИХ БОЛЕСНИКА БОЛЕСНИКА

Понедељак,14.1.2019.

7-12,15 вежбе хирургија

 

Виолета Станојевић

 

Уторак,15.1.2019.

7-12,15 вежбе

Субота, 19.1.2019.

7-13  вежбе

Понедељак,21.1.2019.

7-13 вежбе  ортопедија

Слађана Станковић

Петак, 25.1.2019.

7-13 вежбе

 Виолета Станојевић

Среда,30.1.2019.

7-12,15 блок

 

Слађана Станковић

 

Четвртак, 31.1.2019.

7-12,15  вежбе

Четвртак,28.2.2019.

7-13 блок

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПСИХИЈАТРИЈСКИХ  БОЛЕСНИКА

 Четвртак 14.02.2019.

7-12,12  

 

Ивана Станимировић

 

 Петак 15.02.2019.

7-13 

Четвртак, 21.2.2019.

7-12,15  вежбе  НПХ

 

Биљана Миленковић

Уторак 26.2.2019,

7-13 вежбе

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  Прокупље
 
Обавештење о полагању матурског испита у фебруарском року, школска 2018/19. године
 
Пријава матурског - 24.01.2019. године 
Полагање теста - 28.01.2019. године
Здравствена нега - 29.01.2019. године
Медицинска школа „Др Алекса Савић“ Прокупље
Пријава испита у фебруарском испитном року, школске 2018/19. године
 
 
 
Први разред - четвртак, 14.02.2019. године, од 10.00 - 12.00 часова
Други разред - четвртак, 21.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Трећи разред - четвртак 28.02.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова
Четврти разред - четвртак 07.03.2019. године, од 12.00 - 14.00 часова 
 

 

 

Embrionalne adaptacije

EMBRIONALNE ADAPTACIJE – AMNION, HORION I ALANNTOIS

Postoje razlicite evolutivne strategije preživljavanja embriona kicmenjaka, posebno kopnenih. Izlaskom na kopno  osim problema ishrane, razmene gasova i zaštite, trebalo je rešiti i problem isušivanja embriona.

Ekstraembrionalni omotaci - ekstraembrionalne opne ne predstavljaju deo samog embriona, ali su neophodni za njegovo razviće i preživljavanje, i imaju ulogu u zaštiti, ishrani, snabdevanju kiseonikom ..

U obrazovanju ovih struktura učestvuju sva tri klicina lista. Ovi omotači obrazuju sledeće ekstaembrionalne strukture:

 • Zumancetnu kesu
 • Horion
 • Amnion i
 • Alantois

 

Žumancentna kesa

   Većina embriona se razvija na racun hranljivog materijala iz jajne celije. Žumancetna kesa ima ulogu rezervoara žumanceta koje se preko nje koristi za ishranu embriona.

   Klicini listovi koji učestvuju u obrazovanju žumancetne kese su endoderm i mezoderm. Kod gmizavaca i ptica ovaj omotač predstavlja prilagođenost razvića kopnenim uslovima, jer ove grupe životinja svoja jaja polažu na kopno. Kako embrion raste, žumance se troši i žumancetna kesa se smanjuje, ali  se ne potroši sav njen sadržaj. Neposredno pred izleganje žumancetna kesa se povlači u abdominalnu duplju, i postaje deo crevne cevi.

Kod sisara ova kesa gubi značaj u ishrani jer se embrion hrani preko placente. Kod čoveka funkcija žumancetne kese nije u ishrani, već u stvaranju stem – izvornih ćelijagameta (od endoderma) i ćelija krvi (od mezoderma).

 

 

   Žumancetnu kesicu razvijaju svi kičmenjaci. Kod nižih kičmenjaka odnosno kod riba i vodozemaca od embrionalnih omotača obrazuje se samo žumancetna kesa. Pa se ovi kičmenjaci nazivaju ANAMNIOTA.

Kod viših kičmenjaka, gmizavaca, ptica i sisara, se pored žumancetne kese obrazuju i ostala tri embrionalna omotača:

 • amnion,
 • horion i
 • alantois.

Ova grupa kičmenjaka se naziva AMNIOTA.

 

A M N I O N    I    H O R I O N

Amnion i horion se obrazuju u vidu dvostrukog amnionskog nabora koji obavija embrion i zatvara ga u amnionsku duplju. Duplja je ispunjena tečnošću u kojoj embion "pliva" - "kupa se", kod humanih embriona poznatija kao plodova voda

Amnionska tečnost ili plodova voda sadrži istrošene epitelijalne ćelije embriona i urin. Uloga amnionske tečnosti je da:

 •     Štiti embrion od mehaničkih oštećenja i isušivanja,
 • Omogućuje odredjenu koncentraciju jona da se koža embriona ne bi smežurala zbog dugog izlaganja tečnosti - Dokaz da je život nastao u okeanima.

S druge strane, obrazovanje amnionske duplje udaljava embrion od površine jajeta, odnosno izvora kiseonika.

 

Na amnionskom naboru se razlikuju dve površine (sloja):

 • spoljašnja, okrenuta od embriona je horion (koža) i
 • unutrašnja, okrenuta ka embrionu je amnion.

 

Između amniona i horiona obrazuje se duplja koja je nazvana ekstraembrionalni celom i ograničena je zidom izgrađenim od mezoderma, jer su spoljašnji sloj amniona i unutrašnji horiona izgrađeni od mezoderma, a unutrašnji amniona i spoljašnji sloj horiona izgrađeni su od ektoderma.

 

 

 

Embrionalni omotači ptica: amnion, horion i alantois;

 1. ljuska;
 2. horion;
 3. amnion;
 4. embrion;
 5. amnionska duplja;
 6. alantois;
 7. pupčana vrpca;
 8. žumancetna kesa;
 9. ekstraembrionalni celom.

 

Amniocenteza predstavlja metodu uzimanja plodove vode u 16. nedelji ranog fetalnog perioda radi odredjivanja ispravnosti ploda.

 

 

 

Nastanak ekstraembrionalnih omotača horiona i amniona.

 

Nastanak kod gmizavaca i ptica:

Amnion i horion se stvaraju istovremenim izdizanjem ovoja iznad embriona sa obe strane (glavene i repne). Kad se spoje, amnion ostaje oko embriona, a horion biva potisnut uz unutrašnju stranu ljuske i ima ulogu u respiraciji (ljuska jajeta propušta kiseonik i ugljen-dioksid).

 

Etape nastanka ekstraembrionalnih omotača kod sisara:

Prva nedelja:
Horion - nastaje od trofoblasta, i priljubi se uz zid materice (sisari nemaju ljusku). Horion luči enzime koji razaraju tkivo materice i pomaze embrionu da se tu implantira.Kasnije horion obrazuje izraštaje u obliku resica (vili) koji sa zidom materice obrazuju posteljicu (placentu) i učestvuje u razmeni materijala između krvi majke i krvi embriona. Krv majke i embriona se ne mešaju.

Druga nedelja:
Amnion nastaje raslojavanjem, odvajanjem od embriona zajedno sa žumancetnom kesom.

Treća nedelja:
Alantois nastaje u trećoj nedelji.

 

Alantois

Alantois nastaje kao kesasti izraštaj crevne cevi, odnosno, zadnjeg creva, pa se po poreklu smatra mokraćnom bešikom.

U izgradnji alantoisa učestvuju mezoderm i endoderm.

Kod gmizavaca i ptica, alantois se širi kroz ekstraembrionalni celom, ispunjavajući ga u potpunosti, približavajući se površini jajeta, tj . horionu, ujedinjuje se sa njim u horioalantois i omogucuje kasnijem embrionu da intezivno diše.

Kod većine sisara i čoveka alantois zalazi u horionske resice – i zajedno sa horionom učestvuje u obrazovanju placente. Alantois je preko uzane drške u vezi sa embrionom.

 

 

Uloge alantoisa

Primarna uloga alantoisa, kod gmizavaca i ptica, je uloga mokraćne bešike – služi i kao depo urina odnosno mesto odlaganja nepotrebnih i štetnih materija u obliku kristala mokraćne kiseline.

Sekundarna uloga alantoisa je snabdevanje embriona kiseonikom.

Kod sisara se zadržala sekundarna uloga alantoisa gmizavaca i ptica – snabdevanje embriona kiseonikom i hranljivim materijama preko alantoiske mreže krvnih sudova.

Alantois u placenti svojim krvotokom doprinosi fetalno-placentalnoj cirkulaciji.

 

Drška žumancetne kese, alantoisa, pupčane vene i arterije su zajedno obuhvaćene pupčanom vrpcom.

 

 

 

 

 

Veljko Okičić

Literatura:

Udžbenik za II ili I razred Medicinske i II razred Veterinarske Škole. Miloje Krunić, Ivo Savić, Božidar Ćurčić. Zavod za udžbenike Beograd. 2010.

Razviće Životinja - Predrag Jakšić, Gojko Savić. Prirodno Matematički Fakultet, Priština. 1997.

Sajtovi: wikipedia.org; www.bionet-skola.com